Biografie zabity w ATO

A D E I J Y

Abramov Roman - żołnierz 30-ej oddzielnej gwardyjskiej Nowograd-Wołyńskiej Rówieńskiej Brygady Zmechanizowanej wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierz.

Urodził się 16 sierpnia 1986 na wsi Mali Hadomtsi Berdyczowskiego rejonu, w obwodzie żytomierskim. Ukończył szkołę średnią Nr 7 w Berdyczowie, w 2006 - Berdyczowskie kolegium przemysłu, gospodarki i prawa.

Abramowicz Artem - dowódca plutonu czołgów trzeciej kompanii czołgów batalionu czołgów 30-ej oddzielnej gwardyjskiej Nowograd-Wołyńskiej Rówieńskiej Brygady Zmechanizowanej wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, porucznik.

Urodził się 21 kwietnia 1990 roku w Żytomierzu. W 2004 roku ukończył 8 klas gimnazjum Nr 24 w Żytomierzu (obecnie Liceum ekologiczne Nr 24), w 2007 roku - szkołę średnią Nr 14 w Żytomierzu.

Abrosimow Andrzej - zastępca dowódcy maszyny wojskowej, strzelec-operator 93-ej gwardyjskiej brygady zmechanizowanej wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, starszy szeregowy.

Urodził się 28 lipca 1992 roku w mieście Pawłohrad obwodu dniepropietrowskiego. W 2007 roku ukończył 9 klas szkoły średniej Nr 11 miasta Pawłohrad, w 2010 roku - Zachodnio-Donbasskie liceum zawodowe (miasto Pawłohrad), specjalność „Elektryk do naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego”.

Alimow Ruslan - mechanik-readiotelefonista 28-ej oddzielnej gwardyjskiej brygady zmechanizowanej wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierz.

Urodził się 25 listopada 1975 roku we wsi Alekseevka rejonu krasnokutskiego, obwodu charkowskiego. Ukończył szkołę średnią we wsi Alekseevka.

Altunin Walerij – dowódca plutonu 25-ej oddzielnej Dniepropietrowskiej powietrznodesantowej brygady wysokomobilnych wojsk desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy, kapitan (pośmiertnie).

Urodził się 14 kwietnia 1970 roku w mieście Sinelnikowo obwodu dniepropietrowskiego. W 1987 roku ukończył ogólnokształcącą szkołę №2 miasta Sinelnikowo.

Andruchiw Iwan - strzelec - sanitarny instruktor 9-ej zmechanizowanej kompanii 3-ego zmechanizowanego batalionu 14-ej oddzielnej zmechanizowanej brygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, starszy żołnierz.

Urodził się 7 lipca 1987 roku w mieście Lwów. Ukończył ogólnokształcącą szkołę №28 miasta Lwowa, potem -stomatologiczny fakultet Lwowskiego narodowego medycznego Uniwersytetuimienia Daniła Galicji.W zimie 2013 - 2014 lat przebywał na Placu niezależności w Kijowie, gdzie był aktywnym uczestnikiem Rewolucji godności.

Andruszczenko Włodzimierz - zastępca dowódcy plutonu 93-ej oddzielnej gwardii zmechanizowanej brygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, starszy sierżant.

Urodził się 11 sierpnia 1969 roku w mieście Dniepropietrowsk (obecnie -Dniepr). Ukończył średnią szkołę. Brał udział w pilnej wojaczce w lawach Sił Zbrojnych ZSRR. W lutym 2015 roku zmobilizowany do law Sił Zbrojnych Ukrainy. Służył zastępcą dowódcy plutonu 93-ej oddzielnej gwardii zmechanizowanej brygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy (wojskowa część А1302 (polna poczta В2830), osiedle miejskiego typu Czerkasy Nowomoskowskiego rejonu Dniepropetrowskiego obwodu).

Antoniuk Witalij - strzelec-sanitariusz 43-ego oddzielnego batalionu piechoty zmotoryzowanej 53-ej oddzielnej zmechanizowanej brygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierz.

Urodził się 7 czerwca 1973 roku w mieście Dniepropietrowsk (obecnie -Dniepr).

Antoszyn Iwan - dowódca 5-ej zmechanizowanej kompanii 2-ego zmechanizowanego batalionu 92-ej oddzielnej zmechanizowanej Ropszynskiej orderów Październikowej Rewolucji i Czerwiennego Sztandaru brygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, kapitan.

Urodził się 8 marca 1981 roku w mieście Oczaków Mikolajewskiego obwodu. Ukończył ogólnokształcącą szkołę № 2 imienia P.P. Szmidta miasta Oczaków.Z 2000 roku w Siłach Zbrojnych Ukrainy. W 2004 roku ukończył Odeski instytut Lądowych wojsk.

Antypow Mykoła - kursista 1-ej edukacyjnej grupy 3-go działu przygotowania młodszych specjalistów Edukacyjnego centrum przygotowania młodszych specjalistów Państwowej przygranicznej służby Ukrainy, młodszy żołnierz (pośmiertny).

Urodził się 22 grudnia 1993 roku we wsi Rymariwka Krasnooknianskiego rejonu Odeskiego obwodu. W 2009 roku ukończył 9 klas edukacyjny-wychowawczego kompleksu wsi Rymariwka, w 2013 roku - Kotowska medyczna szkoła (obecnie -Medyczna szkoła imienia W.О. RZukowskiego, miasto Podilsk Odeskiego obwodu) za fachem "Siostrzana sprawa" i zdobył kwalifikację "Medyczny brat".

Arancij Maksym – sanitariusz-instruktor reaktywnej artyleryjskiej baterii reaktywnego artyleryjskiego dywyzjonu27- ego reaktywnego artyleryjskiego pułku Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierz.

Urodził się 3 czerwca 1989 roku na wsi Charsiki Czornuchinskiego rejonu Połtawskiego obwodu. W 2004 roku ukończył 9 klase ogólnokształcącej szkoły imienia G. S. Skoworody osiedla miejskiego typu ЧCzornuchy Połtawskiego obwodu, a w 2007 roku – Lochwicką medyczną szkołe.