Biografie zabity w ATO

A D E I J Y

Dzech Ołeksandr - dowódca granatnika oddziału 72-ej oddzielnej zmechanizowanejbrygady Lądowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, starszy sierżant.

Urodził się 19 sierpnia 1974 roku na wsi Buzowa Kijowsko-swiatoszyńskiego rejonu Kijowskiego obwodu. Ukończył 8 klase średniej szkoły wsi Buzowa w 1988 roku, szkoła i Narodowy agrarny uniwersytet (obecnie – Narodowy uniwersytet biozasobów Ukrainy).