Biografie zabity w ATO

A D E I J Y

Epifanow Sergij - kierownik działu w departamencie zapewniającym zasoby specjalne wydział inżynierii i wsparcia technicznego Ośrodka Szkoleniowego dla młodszych specjalistów Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, starszyna.

Urodził się 22 stycznia 1983 we wsi Lwiwka, Rejon złotonoski, Obwód czerkaski. Ukończył liceum gminy Skorykiwka, Rejon złotonoski, Obwód czerkaski.