Biografie zabity w ATO

A D E I J Y

Iwan Jewdokymenko – zwiadowca 1 plutonu kompanii zwiadowczej w 81. oddzielnej brygadzie aeromobilnej wojsk desantowych Ukrainy.

Urodził się 23 lipca 1992 w Szostce w obwodzie sumskim. Ukończył szkolę średnią Nr. 5 w Szostce. W roku 2012 ukończył kolegium chemiczno-technologiczne im. Iwana Kożeduba Szostkińskiego Instytutu przy Sumskim Uniwersytecie Państwowym i zdobył kwalifikacje technik-elektryk. Studiował na Sumskim Uniwersytecie Państwowym.