Biografie zabity w ATO

A D E I J Y

Yewsukow Ołeksandr - sanitarny instruktor 3го oddzielnego aeromobilnego batalionu "Feniks" 79-ej oddzielnej aeromobilnej brygady Wysokomobilnych wojsk desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy, starszy żołnierz.

Urodził się 8 stycznia 1978 roku w mieście Stary Krym, rejon Kirowski, Obwód Krymski ( Autonomiczna Republika Krymu). Ukończył ogólnokształcący liceum, potem – Krymski Państwowy medyczny uniwersytet im.S.І.Georgiewskiego (miasto Symferopol Autonomicznej Republiki Krym).